CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

Cung cấp Dịch vụ Kiểm toán nội bộ Chính xác - Bảo mật

Những năm gần đây, vai trò và tầm ảnh hưởng của kiểm toán nội bộ ngày càng được đánh giá cao trong việc góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao giá trị của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ ngày càng trở nên quan trọng.

Chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ trong phạm vi rộng lớn.