CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Dịch vụ thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá

Giá trị là yếu tố đầu tiên người ta muốn biết khi tìm hiểu về một sản phẩm. Nếu quý vị là Chủ doanh nghiệp, quý vị có thể biết các tài sản của quý vị trị giá bao nhiêu nhưng quý vị sẽ không thể biết giá trị thị trường của doanh nghiệp nếu không sử dụng dịch vụ thẩm định giá.  Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch tài sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.

 

Việc thẩm định giá trị các tài sản sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quý vị như: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất, thu hút vốn từ các nhà đầu tư khác, đem đi góp vốn, thế chấp, ...

 

Chúng tôi mong muốn đem đến cho các Quý Khách hàng đối tác của mình Dịch vụ thẩm định giá UY TÍN, HÀNG ĐẦU tại Việt Nam.