CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

05 điểm lưu ý về lệ phí môn bài áp dụng từ ngày 05/12/2020

06/11/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

Doanh nghiệp mới thành lập cần biết các loại thuế, phí phải đóng để hoạt động kinh doanh của mình hợp pháp, đặc biệt là lệ phí môn bài. Dưới đây là 05 điểm lưu ý về lệ phí môn bài áp dụng từ ngày 05/12/2020 theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế .

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài
Theo Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo số tiền phải nộp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Trong khi đó, tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài quy định tất cả người nộp lệ phí môn bài phải khai lệ phí 01 lần khi mới ra hoạt động. Tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng quy định người nộp lệ phí bao gồm hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Như vậy, từ ngày 05/12/2020, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như quy định hiện tại.
2. Có thể thực hiện khai lệ phí môn bài nhiều lần
Tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
Trong khi đó, tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP  quy định người nộp lệ phí môn bài mới ra hoạt động kinh doanh chỉ khai lệ phí môn bài 01 lần.
Do đó, từ ngày 05/12/2020, khi có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp lại hồ sơ khai sau khi phát sinh thông tin thay đổi mà không phải chỉ khai 01 lần trong suốt quá trình hoạt động như hiện tại.
3. Ngày 30/01 năm sau là hạn chót nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài
Tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong khi đó, tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài (Điều này sẽ hết hiệu lực từ ngày 05/12/2020) quy định việc khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
Khai lệ phí môn bài 01 lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
Như vậy, từ ngày 05/12/2020, người nộp lệ phí môn bài khi mới thành lập sẽ nộp hồ sơ khai lệ phí chậm nhất là ngày 30/01 năm sau mà không phải chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện tại.
4. Tiếp tục nộp lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Trường hợp có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn thì nộp hồ sơ khai tại là cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính.
Có thể thấy, đây là quy định mang tính kế thừa quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, giữ nguyên địa điểm nộp hồ sơ khai cho người nộp lệ phí môn bài.
5. Giữ nguyên thời hạn nộp lệ phí môn bài
Theo Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn;
Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động;
Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.
Theo đó, quy định này mang tính kế thừa quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, vẫn giữ thời hạn nộp lệ phí môn như hiện tại.
Như vậy, từ ngày 05/12/2020, khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về nộp hồ sơ khai và nộp lệ phí môn bài sẽ được áp dụng thống nhất theo Nghị định này, đồng thời các quy định tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực.
Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

Lệ phí môn bài

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0