CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Chi phí ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch Covid-19.

08/05/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

Ngày 31/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP (“Nghị định 44”) hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

                                                             
Các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho phòng chống dịch Covid-19, bằng tiền hay viện vật, được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam;

• Ủng hộ, tài trợ thông qua các đơn vị quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định 44;

• Có đủ hồ sơ chi ủng hộ, tài trợ, gồm:

Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 44 hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Nghị định 44 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

#chi phí ủng hộ tài trợ phòng chống dịch COVID

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0