CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 2835/TCT-TTKT về chi phí lãi vay được trừ

03/12/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

Ngày 14/07/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/06/2020 sửa đổi bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP liên quan đến chi phí lãi vay được trừ khi xác định nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).
1. Kỳ quyết toán thuế năm tài chính 2019
 Doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 31/03/2020: kê khai bổ sung Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019;
 Doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2019: thực hiện theo Nghị định 68;
2. Xử lý hồi tố đối với kỳ tính thuế năm 2017 và 2018
a. Phạm vi áp dụng
Xác nhận việc hồi tố chi phí lãi vay khống chế cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Nghị định 68 (áp dụng ngưỡng khống chế đối với chi phí lãi vay được trừ là 30% và tính chi phí lãi vay thuần). Không hồi tố cho quy định chuyển tiếp chi phí và quy định mở rộng đối tượng miễn.
b. Bù trừ số thuế TNDN đã nộp năm 2017 và 2018
Nếu cơ quan Thuế chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra: phần chênh lệch (số thuế TNDN và tiền chậm nộp tương ứng nộp dư) được bù trừ vào số thuế TNDN năm 2020 và 05 năm tiếp theo (nếu chưa bù trừ hết trong năm 2020) kể từ năm 2020, như quy định tại Nghị định 68.
Trường hợp cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra và có kết luận, quyết định xử lý thuế: Người nộp thuế đề nghị và cơ quan Thuế thực hiện xác định lại số thuế TNDN phải nộp và tiền chậm nộp tương ứng (nếu có) để bù trừ phần chênh lệch vào thuế TNDN năm 2020 và 05 năm tiếp theo (nếu không bù trừ hết năm 2020) kể từ năm 2020.
c. Địa điểm và hình thức thực hiện
Công văn 2835 khẳng định lại nguyên tắc trong Nghị định 68 là việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý Thuế, không thực hiện thanh tra, kiểm tra lại tại trụ sở người nộp thuế; không thực hiện điều chỉnh lại kết luận và quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2017, 2018, không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0