CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 3760/CT-TTHT

03/10/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
Số: 3760/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017
 

Kính gửi: Công ty CP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công
Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0301446221

 

Trả lời văn bản số 36/PKT-TCG ngày 24/02/2017 (hồ sơ bổ sung theo văn bản số 45/PKT-TCG ngày 21/03/2017) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế...…”

Trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm: ngày 11/08/2007 ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tân Hoàng Thắng để đầu tư và kinh doanh dự án “Xây dựng trung tâm thương mại, căn hộ cao tầng để bán hoặc cho thuê”; ngày 08/02/2010 hai bên ký Biên bản thanh lý chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty có phát sinh các khoản chi phí liên quan đến Hợp đồng hợp tác kinh doanh (từ tháng 09/2007 đến tháng 04/2010) và chi phí lãi vay không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 30/06/2012 đến ngày 31/12/2015) thì các khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN kỳ tính thuế năm 2016.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Lưu: VT, TTHT.
562/17 VNNT


 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nam Bình

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0