CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Công văn số 801/CT-TTHT

10/10/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu

                                                                                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Hans World Logistics Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 3A.03, Tầng 3A, Tòa nhà Vina Building, số 131 Xô Viết Nghệ
Tĩnh
, P.17, Q.Bình ThạnhTP.HCM
Mã số thuế: 0314404229

 

Trả lời văn bản số AC/171219 ngày 17/12/2019 của Công ty hỏi về thuế nhà thầu, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

+ Tại Điều 12 quy định số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp bằng doanh thu tính thuế GTGT nhân tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu (ngành dịch vụ là 5%);

+ Tại Điều 13 quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp bằng doanh thu tính thuế TNDN nhân tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (ngành dịch vụ là 5%);

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định điều kiện các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ một khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 2.37 Điều 4 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp;...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng dịch vụ tư vấn logistics qua internet với Công ty Hans World Logistics Company Limited (Nhà thầu HongKong) thì khoản thu nhập mà nhà thầu nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC. Khi thanh toán phí dịch vụ cho nhà thầu nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước. Số thuế GTGT khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài được kê khai, khấu trừ toàn bộ nếu có chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT và đáp ứng điều kiện khấu trừ quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trường hợp tại hợp đồng nhà thầu, Công ty thỏa thuận doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được đã bao gồm thuế TNDN thì số tiền thuế TNDN Công ty nộp thay nhà thầu nước ngoài không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Đối với khoản thanh toán phí dịch vụ tư vấn cho nhà thầu nước ngoài bằng đồng ngoại tệ thì Công ty quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài để tính, kê khai và nộp thuế nhà thầu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- P.TTKT số 5;
- Lưu: VT, TTHT (Nqtrung.5b).
2573-19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0