CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Điều kiện được hoàn thuế TNCN và hồ sơ hoàn thuế?

28/12/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

Theo Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định về điều kiện được hoàn thuế như sau:

"2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Chúng tôi đưa ra ví dụ như sau để xác định số thuế nộp thừa để được hoàn thuế:
Ví dụ: Từ tháng 3,4,5 năm 2017 người lao động có thu nhập 12tr/tháng và đã đóng thuế TNCN của 3 tháng đó. Nhưng đến hết năm 2017 người lao động tính tổng thu nhập từ tiền lương chưa đến 108tr hoặc trên 108tr nhưng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ thì người lao động chưa đến mức phải đóng thuế TNCN. Do đó, trong trường hợp này người lao động thuộc trường hợp tại Điểm b khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân vì vậy người lao động có thể hoàn lại số tiền thuế TNCN đã đóng ở tháng 3,4,5/2017.
Hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân:
- Trường hợp 1: Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN cho thu nhập từ kinh doanh; tiền lương; tiền công: Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn tại tờ quyết toán thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.
- Trường hợp 2: Cá nhân ủy quyền cho Doanh nghiệp chi trả thu nhập để thực hiện quyết toán thay cho cá nhân:
+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân):
+ Bản chụp biên lai, chứng từ nộp thuế và người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp trả thu nhập ký, đóng dấu và cam kết chịu trách nhiệm trước bản chụp đó.
- Trường hợp 3: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế: Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn tại tờ quyết toán thuế theo mẫu 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

hoàn thuế TNCN

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0