CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021.

03/02/2021

-

Admin

-

1 Bình luận

1. Đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, người phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm tổ chức, cá nhân trả thu nhập và người lao động có thu nhập trong kỳ tính thuế:
* Tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp - công ty): có nghĩa vụ Quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã trả lương trong năm hoặc do người lao động ủy quyền.
* Cá nhân có thu nhập (người lao động): có nghĩa vụ Quyết toán cho phần thu nhập nhận được trong năm.
Lưu ý: Cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cho mình nếu đủ điều kiện ủy quyền.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân
2.1 Tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần: Áp dụng đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên
a. Các khoản giảm trừ:
a.1. Giảm trừ gia cảnh (hướng dẫn tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 20.6.2020 của Tổng cục thuế ) bao gồm:
- Giảm trừ bản thân: 11.000.000 đồng/tháng.
+ Khoản giảm trừ bản thân 11.000.000 đồng/tháng này không cần phải đăng ký.
+ Nếu người lao động làm việc tại nhiều nơi thì chỉ được lựa chọn 1 nơi để tính giảm trừ bản thân.
- Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000 đồng/tháng.
+ Phải được đăng ký với thuế.
+ Người phụ thuộc là người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng (con, bố, mẹ…).
a.2. Giảm trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN.
a.3. Giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
b. Tổng lương nhận được:
Là toàn bộ thu nhập người lao động nhận được trong kỳ tính thuế. Bao gồm: lương, phụ cấp, các khoản bổ sung (bao gồm cả tiền thưởng lễ, tết).
c. Thuế suất:
Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập. Và nhân (X) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

2.2 Khấu trừ 10%: Áp dụng đối với cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ
Tính bằng cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo từng lần chi trả. Thu nhập từ 2.000.000 đồng/tháng trở lên.
– Với cá nhân cư trú khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần.
– Tiền ăn, tiền lương tăng ca của lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng không được miễn thuế TNCN.
– Cá nhân có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức nộp thuế. Thì các cá nhân đó làm cam kết 02/CK-TNCN theo mẫu tại thông tư 92/2015/TT-BTC. Gửi tổ chức chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

– Chi phí phát sinh duy nhất thu nhập tại một nơi.

2.3 Khấu trừ 20%: Áp dụng đối với cá nhân không cư trú, thường là người nước ngoài
Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú = thu nhập chịu thuế X thuế suất toàn phần 20%.

2.4 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp đặc biệt
- Đối với thu nhập từ đầu tư vốn: thuế suất là 5% trên tổng thu nhập.
- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thu nhập tính thuế và thuế suất 0.1% (0.1% giá trị chuyển nhượng).
- Thuế suất là 2% trên giá trị chuyển nhượng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
- Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại. Có mức giảm trừ là 10.000.000 đồng, thuế suất là 5%
- Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng. Thì có mức giảm trừ gia cảnh là 10.000.000 đồng và thuế
Điều kiện được làm cam kết 02/CK-TNCN:
- Có ký HĐLĐ dưới 3 tháng.
- Có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết.
- Ước tính tổng thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

Quyết toán thuế TNCN 2021

1 Bình luận

  1. allonNece

    Kqpodw Patients who have reactions to heparin or related medications may need other medications. [url=https://newfasttadalafil.com/]viagra vs cialis[/url] It is caused by a parvovirus. Tzowmk purchase cialis online buy cialis online fast delivery Other brainstem deficits are absent except for tinnitushearing loss. Syndnv https://newfasttadalafil.com/ - buy viagra cialis online cuanto cuesta cialis generico

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0