CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Một số lưu ý cho doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

16/08/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

Doanh nghiệp có thể tạm ngừng hoạt động kinh doanh nếu hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Khi đó, doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:

                                  

1.Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 01 nêu rõ thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Đồng thời, khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải làm thủ tục thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Về nghĩa vụ nộp thuế

Thực hiện theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

- Doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

- Doanh nghiệp phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Lưu ý: Doanh nghiệp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế không được đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh khi cơ quan thuế đã có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

4. Về lệ phí môn bài

Theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì:

Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện:

- Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 01 hàng năm

- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

5. Mức phạt cho DN không thông báo tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

#tạm ngừng kinh doanh

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0