CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

29/11/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

                                                              

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (“Nghị quyết 406”). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ/CP để hướng dẫn Nghị quyết số 406/NQUBTVQH15 nêu trên (“Nghị định 92”) và có cùng hiệu lực thi hành với Nghị quyết 406. Các nội dung chính của Nghị quyết 406:

1. Giảm 30% thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2021 cho một số đối tượng;
Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 nếu đáp ứng:

I. Tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng; và

II. Tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019

Lưu ý: không áp dụng điều kiện (ii) đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể và phá sản…trong kỳ tính thuế 2020 và 2021.

2. Miễn các loại thuế phải nộp (của các tháng Quý III và IV năm 2021) đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh;

3. Giảm thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) kể từ 01/11/2021 đến hết 31/12/2021.

Giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) và giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu) từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau:

• Dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống;…

• Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh v.v. không bao gồm xuất bản phần mềm và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến

4. Miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh năm 2020 và 2021;
a. Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác:

- Đối tượng áp dụng: Cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021. Danh mục địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

- Thời gian áp dụng: quý III và quý IV năm 2021

Lưu ý: Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

b. Miễn tiền chậm nộp:

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020;

- Tiền chậm nộp được miễn của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; và

- Giai đoạn được miễn: tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021.

Lưu ý: Không áp dụng miễn đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

#giảm thuế TNDN # miễn tiền chậm nộp thuế… # thuế GTGT

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0