CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Nộp lại tờ khai thuế trong thời hạn kê khai.

03/02/2021

-

Admin

-

3 Bình luận

TRONG THỜI HẠN KÊ KHAI, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp lần đầu cho cơ quan thuế có sai sót thì phải nộp hồ sơ khai BỔ SUNG, KHÔNG ĐƯỢC NỘP LẠI TỜ KHAI CHÍNH THỨC.                                                                                                    

Căn cứ theo khoản 4 điều 7 "Hồ sơ khai thuế" của Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05.12.2020 qui định:
"4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:
a) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; riêng trường hợp khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế."
Và điều này đã được Tổng cục thuế hướng dẫn chi tiết tại mục 5.1 công văn 5189/TCT-CS2020 ngày 7.12.2020 như sau:
"Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế."

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

nộp lại tờ khai thuế trong thời hạn kê khai văn bản luật

3 Bình luận

  1. Neasign

    barring any match fixing issues, of course lasix administration

  2. rurrerm

    cialis name brand online [url=https://newfasttadalafil.com/]Cialis[/url] buy viagra and cialis online There is a strong association between cigarette smoking and emphysema. Dpicsy https://newfasttadalafil.com/ - brand cialis online Rtczol Pharmacy World

  3. Nguyen Uyen

    Ad cho mình hỏi, Q2.2021 mình có nộp tờ khai thuế gtgt và số tiền phải nộp thuế là 19trieu, nhưng mình phát hiện ra sai sót do kê thiếu hoá đơn. Mình có nộp lại tờ khai bổ sung vẫn trong hạn nộp tờ khai là 23.7 và tờ khai bổ sung mình k phải nộp thuế, Ad cho mìn hỏi như vậy mình có phải nộp thuế không ạ.

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0