CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Quyền lợi của người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu năm đóng BHXH.

31/12/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu năm đóng BHXH thì được nhận BHXH 1 lần.

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.

Cũng theo khoản 2 Điều này, người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng mức BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ:
Ông A tham gia BHXH từ tháng 01/2010 đến hết tháng 6/2021 thì đủ tuổi nghỉ hưu, tính đến thời điểm này, ông A có 10 năm 6 tháng đóng BHXH. Mức lương bình quân tháng đóng BHXH của ông A là 05 triệu đồng/tháng.

Nếu ông A có yêu cầu nhận tiền BHXH một lần thì số tiền ông A được nhận là:
- Từ tháng 01/2010 - 31/12/2013: Có 04 năm đóng BHXH thì được nhận = 4 x 1,5 x 05 triệu đồng = 30 triệu đồng
- Từ 01/01/2014 - hết tháng 6/2021: Có 6 năm 06 tháng đóng BHXH thì được nhận = 6,5 x 2 x 05 triệu đồng = 65 triệu đồng

Như vậy, tổng số tiền BHXH một lần mà ông A được nhận = 30 triệu đồng + 65 triệu đồng = 95 triệu đồng.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

BHXH

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0