CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế

28/12/2020

-

Admin

-

0 Bình luận

Điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 05/12/2020 nêu rõ:
3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:
b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Trong khi trước đây, điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC lại quy định:
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế

Như vậy, theo quy định trước đây, nếu cá nhân có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng (thuộc trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân) thì không phải khai thuế. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 126 nêu trên, những đối tượng này vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 05/12/2020.

Đồng thời, điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 126 cũng sửa đổi quy định về cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế được tự chọn khai thuế theo tháng hoặc quý. Trước đây, theo khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015 thì bắt buộc cá nhân này phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

kê khai thuế TNCN

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0