CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT.

20/05/2021

-

Admin

-

2 Bình luận

Căn cứ theo điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC về thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp hủy và hồ sơ hủy hóa đơn GTGT:

                                                   

1. Các trường hợp hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thông báo hủy hóa đơn:
- Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy: ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục.
- Thành lập hội đồng hủy hóa đơn: Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn
- Biên bản hủy hóa đơn: có đủ chữ ký của hội đồng hủy hóa đơn
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu TB03/AC trên HTKK)

Doanh nghiệp chỉ cần nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC cho cơ quan Thuế đang quản lý. Còn các mẫu biểu trên thì lập và lưu tại công ty để sau này giải trình.
Thời hạn nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn TB03/AC: Chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Các hình thức hủy hóa đơn:
- Cắt góc (cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký của thủ trưởng đơn vị)
- Đốt
- Xé nhỏ

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

#thủ tục hủy hóa đơn GTGT

2 Bình luận

  1. Lountee

    Flow cytometric analysis of HeLa cells treated with tamoxifen with different drug doses buying cialis online safe PMID 34260402 Free PMC article

  2. Sediare

    Lhfknj [url=https://newfasttadalafil.com/]is there a generic cialis available[/url] cialis 40 mg Standard ACTH test a. Ijnhgl However in adjusting antihistamine therapy the differences between nonsedating and sedating agents may be useful. https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis daily online Other authorities consider the De Humani pictures to be by general studio artists familiar with the style of Titian. Rzywga

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0