CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Từ 01/01/2021, vẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

02/02/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

Theo thông lệ thì mức lương tối thiểu vùng sẽ được Chính phủ điều chỉnh từ ngày 01/01 hàng năm. Tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hiện tại mức lương tối thiểu vùng vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Điều này cũng được Chính phủ nêu ra tại  Điều 96 và Điều 103 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Điều 96. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động
1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ:
a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).
Điều 103. Chế độ, điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động
1. Trọng tài viên lao động được hưởng các chế độ:
a) Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP với mức như sau:
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 4.420.000 đồng/tháng
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: 3.920.000 đồng/tháng
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 3.430.000 đồng/tháng
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng

Có thể sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2021:
Như đã nói ở trên, thay vì điều chỉnh lương tối thiểu vùng vào ngày 01/01 hàng năm thì mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị thay đổi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng là ngày 01/7 hàng năm (theo Thông báo 1/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ).
Nếu kiến nghị này được Thông qua thì trong năm 2021, dự kiến mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh qua 02 giai đoạn:
* Từ 01/01 – 30/6/2021: Thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.
* Từ 01/7/2021: Thực hiện theo Nghị định mới của Chính phủ.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

mứclươngtốithiểuvùng2021

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0