CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ QUANG MINH
0987 519 016 - 0902 268 216

Từ 2021, đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh không cần phải nộp thêm hồ sơ giấy.

02/02/2021

-

Admin

-

0 Bình luận

Từ ngày 04/01/2021, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực, theo đó, khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản Đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử người dân không phải thực hiện nộp bổ sung bản giấy của hồ sơ.

Trước đây, theo quy định tại Điều 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn trình tự thực hiện đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh thì sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Như vậy, trước đây khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bắt buộc phải nộp thêm 1 bản hồ sơ bằng giấy sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh mới tiến hành cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, từ ngày 11/01/2021, theo Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh đã có sự thay đổi. Theo đó, sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đăng ký đủ điều kiện. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử để yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Như vậy, kể từ năm 2021, khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không phải thực hiện nộp thêm 01 bộ hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh nữa. Quy định này đã làm đơn giản hóa thủ tục, khiến cho việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bằng tài khoản đăng ký kinh doanh được thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, cá nhân khi muốn thực hiện đăng doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử cũng cần phải lưu ý về yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký để hồ sơ được hợp lệ, tránh việc phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhiều lần gây mất thời gian và công sức. Các yêu cầu phải đảm bảo để hồ sơ đăng ký doanh doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận bao gồm:
Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy. Tên văn bản phải được đặt tương ứng với  tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;
Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai phải đầy đủ, chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy;

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký.

Hãy liên hệ ngay với Công ty CP Đại lý Thuế Quang Minh
Địa chỉ công ty: Chung cư CT4, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Địa chỉ email: dailythuequangminh.cskh@gmail.com
Hotline:(+84) 0987 519 016 - 0902 268 216

TAGS :

#đăng ký doanh nghiệp

Bình luận của bạn

TIN MỚI

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Không làm hoàn thuế thu nhập cá nhân có sao không?

Cơ quan thuế không tự động hoàn thuế cho người nộp thuế, trường hợp có số thuế nộp thừa nhưng không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ thuế sau. Cụ thể, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua việc quyết toán...

27/05/2024 0